Säpo vill nu att säkerhetsprövning när personer har koppling till utlandet eller innehar dubbla medborgarskap skall genomgå en särskild prövning för att få säkerhetsklassning av känsliga befattningar.

En särskild sårbarhetsbedömning skall genomföras när personer söker arbete i säkerhetskänsliga verksamheter. I vissa länder finns det till och med nationella lagstiftningar som kan tvinga det aktuella landets medborgare att spionera och samarbeta med underrättelsetjänsten. Många arbetsgivare vill idag inte ställa frågor vid en anställning som kan anses vara diskriminerande och kopplad till utländsk bakgrund.

I dagens säkerhetsprövningar godkänns den kontrollerade personen om ett otillräckligt underlag i säkerhetsklassningen visar på att det finns otillräckliga uppgifter. Detta vill nu säkerhetspolisen skall ändras i säkerhetsförordningen, -till att personer där bakgrundsuppgifter inte kan hittas skall automatiskt bli underkända som potentiella säkerhetshot.

Men diskrimineringsombudsmannen menar att de nya reglerna som säkerhetspolisen vill få igenom kan leda till att säkerhetsprövning sker på osakliga grunder. Även flertalet fackförbund motsätter sig denna ändring.

Polismyndigheten tycker att förslaget skall genomföras för att höja säkerheten mot spionage och hindra känsliga uppgifter från att spridas.

Säpo fortsätter beredningen för förslaget och i dagsläget har inga beslut fattats i frågan.

 

Källa: Polisen

 

Publicerad 2023-01-30