Härvan kring toppcheferna inom polismyndigheten där Mats Löfving och Linda Staff är i fokus vill myndigheten lägga locket på.

Runar Viksten som tillsattes att utreda vad som hände påstods vara en ”extern” och ”särskild” utredare. Viksten som tidigare var ordförande i försvarsunderättelsedomstolen uttalade sig i media om att han var en självständig utredare och att rikspolischefen inte var i position att påverka honom i utredningen.

I och med detta blir handlingarna allmänna då utredaren arbetar inom en annan del av myndigheten och är självständig. Med detta som bakgrund begärde polisförbundet ut alla handlingar om utredningen inom ramen för uppdraget som Vikström fick.

Men polisen avslog polisförbundets begäran om att få handlingarna utlämnade. Hänvisningen för avslaget är att Viksten betraktas som en medarbetare vid myndigheten.

”Även om uppdraget utförs på ett självständigt och oberoende sätt kan handlingar lämnas mellan utredaren och andra anställda i myndigheten utan att de därigenom blir allmänna. Utredaren har alltså inte en sådan självständig ställning i förhållande till myndigheten i övrigt som avses i 2 kap. 11 § TF”

Enligt polisförbundet som talat med Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt är väldigt kritisk till polismyndighetens argumentering för att inte lämna ut handlingarna. Med andra ord, myndigheten vill lägga locket på och dölja den från insyn.

I media presenterades Viksten som en extern och oberoende utredare. Men när det börjar ställas frågor är Viksten plötsligt inte extern eller oberoende längre. Detta medför att all korrespondens som Viksten fört inom myndigheten anses vara intern och inte allmän, -enligt polismyndigheten.

Polisförbundet har överklagat myndighetens avslag. Kammarrätten skall nu döma i målet.

 

Källa: Polisförbundet

 

Publicerad 2023-02-02