Drönare övervakar Uppsala under kvälls- och nattetid

Uppsalapolisen använder just nu, från 15 december 2021 till 31 mars 2022, UAS (drönare) för att kameraövervaka de centrala delarna av Uppsala. Inom området för den särskilda övervakningen från luften finns risk för grov brottslighet. I brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte använder vi nu realtids kamerautrustade drönare, -säger polisen i Uppsala.

Drönarövervakningen sker som kompletterande övervakning vid sidan av den vanliga patrulleringen. Övervakningen kommer ske kvälls- och nattetid på allmänna platser.

 

Källa: Polisen

Publicerad: 2021-12-21