Civilspanare arbetar med uppsökande insatser

Polismyndighetens medborgarlöfte ligger i fokus för många operationer som den svenska polisen genomför. Under 2021 har polisen gjort återkommande insatser som fokuserar på ungdomsbrottsligheten och missbruk. Det görs i samverkan med andra myndigheter som t.ex socialtjänsten. Polisens medborgarlöften bygger på flertalet lokaliserade problem i samhället där polismyndigheten kan sätta in trygghetsfrämjande- och brottsförebyggande insatser.

Under måndagen 21 december befann sig civila spanare på fältet i de centrala delarna av Uppsala/Knivsta. Både i inomhusmiljöer och utomhus i stadsdelarna Gränby och Stenhagen. Spanarna arbetade med särskild uppsikt över ungdomar som hanterade narkotika. Operationen gav stort resultat i form av beslag av stor mängd narkotika. Polisen upptäckte även andra brott under insatsen som t.ex häleri och brott mot knivlagen då även knivar och stöldgods beslagtogs.

 

Källa: Polisen

Publicerad: 2021-12-23