Med tillträdesförbud skall de stoppas

Ett register med foto och klubbanknytning stoppas de som vill in på idrottsarenor. En aktuell lista på alla personer finns tillgänglig redan inför en matchstart.

Registret medför att polisen kan spana efter personer som har tillträdesförbud under matcherna. När polisen tvingas gripa en person kan de enkelt söka i registret. Detta medför också att ingen hindras från ett idrottsarrangemang efter det att individens tillträdesförbud upphör. Uppgifterna försvinner direkt ur registret.

Även arrangörerna kan få tillgång till utdrag ur registret inför matcherna för att hjälpa till att stoppa personer med tillträdesförbud redan vid entrén till arenan.

Så här fungerar det i praktiken

När en person uppträder på ett sätt som leder till att denne får ett tillträdesförbud utförs en riskbedömning och där efter beslutas det om personen skall tilldelas interimistiskt tillträdesförbud. Det är en åklagare som tar beslutet.

Under högriskmatcher finns ofta en utpekad åklagare som är insatt i dessa ärenden. Interimistiskt tillträdesförbud gäller i fyra veckor om det inte ersätts av ett slutgiltigt.

 

 

Publicerad: 2017-11-19