Svenska säkerhetspolisen (Säpo) anser att hoten mot Sverige har ökat och förändrats.

Främmande makter bedriver säkerhetshotande verksamheter i och emot Sverige. Myndigheters och andra verksamheters naiva och bristfälliga säkerhetsskyddsarbete gör Sverige sårbart. Säkerhetskänslig och skyddsklassificerad information röjs eller saboteras och tjänster inom myndigheter utnyttjas.

Säkerhetspolisen ser att ekonomiska påtryckningar utförs för att uppnå egna mål. En kartläggning visar också att svensk teknik, produkter och framför allt kunskap och information har stort värde för främmande makt. Detta används för att förverkliga den egna militära utvecklingen.

Förståelsen för dessa hot hos svenska myndigheter och verksamheter har ökat. Men det räcker inte till. Spionage och säkerhetshotande verksamheter utgör ett stort hot. Främmande makter drar nytta av Sveriges samhällsresurser för att samordna olika operationer mot universitet och högskolor samt påtryckningar av svenska forskare.

Spionage – har inte minskat genom tiderna

Cyberspionage är ett allt vanligare verktyg för att stjäla information. Det är flertalet grupper som arbetar med cyberspionage för främmande makts underrättelsetjänster. Det utförs påtryckningar mot beslutsfattare, politiska verksamheter och mot journalister för att påverka rapportering i media. Sociala medier utnyttjas för smutskastningskampanjer och även enskilda personer utsätts för påtryckningar.

Ett väl fungerande säkerhetsskyddsarbete inom verksamheter måste bli bättre för att motverka angrepp. Säkerhetspolisen har genomfört flera insatser för att höja kunskapen och öka medvetenheten om hoten och vilka säkerhetsarbeten som bör införas. Även näringslivet i Sverige är hotat av samma problem.

IT-säkerheten hos myndigheter, verksamheter och företag utsätts för intrångsförsök för att försöka stjäla information. Om intrången lyckas installeras allt ofta bakdörrar i systemen för att obehindrat utföra systematiska intrång i nätverk och i servrar.

Det är dock inte enbart cyberspionage som är ett hot. Personal och anställda inom verksamheter kan utnyttjas för att utföra spionage i syfte att stjäla information. Säkerhetspolisen uppskattar att det inhämtas olovlig information och kunskap för miljardbelopp årligen. Mörkertalet är sannolikt betydligt större eftersom skyddsarbete inte är prioriterat som det borde vara.

 

 

Publicerad 2021-10-08