Stort antal poliser överväger att avsluta sin anställning.

Många polisanställda har sedan år 2015 slutat på polismyndigheten till följd av sämre arbetsvillkor, dåliga löner och pg.a intern problematik på arbetsplatsen. Många poliser vittnar också om att det inte är ovanligt att vid fikabordet prata om att kanske sluta och säga upp sig.

Problematiken för polismyndigheten är att det till största del är poliser med många års erfarenhet som säger upp sig. Att samla ihop kompetens inom polisyrket kräver mycket riktigt flera års arbetande inom myndigheten. Det är inte bara att ersätta alla poliser som har kompetens med en mängd nyutbildade poliser.

År 2021 utfördes en mätning som påvisade att över 36% av polisanställda funderade eller övervägde att avsluta sin anställning. Det är framförallt poliser i yttre tjänst men också en stor del av erfarna utredare, spanare och poliser som arbetar inom underrättelseverksamheten som överväger att sluta.

Undersökningen är utförd av Polisförbundet

 

Publicerad: 2021-12-09