Polisens tjänstevapen börjar att bli förlegade. Sig Sauern som polisen nu använt i decennier upphandlades redan under 80-talet. Det nya tjänstevapnet för den svenska säkerhetspolisen blir Glock 19. Beslutet är fattat och upphandlingen är klar. Vapnet innehåller färre delar och är betydligt lättare. Flera olika vapen från olika tillverkare köptes in som referensvapen. I referensgrupperna har bland annat hundförare, vapentekniker och sjöpoliser, livvakter, spanare samt polisanställda uppe i Norrland ingått.

Sverige är ett långt land med skiftande klimat från norr till söder. Det är en viktig egenskap att skjutvapnet skall klara av ett mycket brett omfång av olika väderförhållanden.

Säkerhetspolisens beslut om att börja använda Glock 19 betyder inte att polismyndigheten kommer att använda ett likadant vapen. Polismyndigheten och säkerhetspolisen är två skilda myndigheter. Polismyndigheten räknar med att samtliga vapen skall vara utbytta inom en period av fem år så snart upphandlingen är slutförd. Vilket betyder att Sig Sauern kommer att bli kvar ett litet tag till.

Anledningen till att upphandlingen har dragit ut på tiden för polismyndigheten beror på att det genomförs en total systemupphandling. Vapen, hölster och vapenlampor skall bytas ut och det gäller väldigt stora volymer. Vapnet måste också fungera för äldre poliser och yngre, höger- och vänsterhänta. Någon fast tidsram för när utbytet kan starta finns ännu inte.

 

 

Publicerad 2021-09-25