Under hösten 2020 beslutades det att polismyndigheten får ytterligare 360 miljoner kronor till att höja polislöner. Men det är väldigt tyst om hur dessa pengarna verkligen har fördelats.

Polisförbundet fick inte något inflytande hur medlen skulle fördelas. De menar att detta är helt emot de intentioner som politikerna hade. Förbundet och arbetsgivaren (Polismyndigheten), har alltså inte fått förhandla för att komma överens om hur pengarna skall fördelas.

Polismyndigheten har under 2021 blivit JO anmäld, vid sju tillfällen. Andreas Nelin som är ordförande på Polisförbundet Fyrbodal kritiserar hur en del av pengarna betalas ut. De betalas ut i form av ett tillägg på den existerande polislönen, säger Andreas.

Andreas menar att ett tillägg inte är en höjning av själva polislönen. Tillägget kan när som helst tas bort eller dras in. Det är inte på detta sättet vi lyckas få fler att söka sig till polisutbildningen och bli poliser.

 

Källa: Polisförbundet

 

Publicerad 2022-02-19