Ofta avstår lokalpolisen att söka kameratillstånd trots ett stort behov. Den största anledningen är att ansökningsprocessen är både tids- och resurskrävande och allt för vanligt med avslag. I Sverige har det allt för länge funnits en skepsis mot övervakningskameror från politiskt håll. Röster har höjts och hävdat de inte har effekt mot våldsbrott och att de hotar den personliga integriteten. Samtidigt är det största hindret för att sätta upp kameror den regelmässiga tillståndsplikten.

Det går lite i otakt med tiden vi lever i. Det är idag svårare för polismyndigheten att få kameratillstånd än för en vanlig butiksägare. Väldigt få poliskameror sitter idag uppsatta i Sverige, enbart 150 st övervakningskameror finns på brottsutsatta platser, främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta kan sättas i jämförelse med 22 000 kameror i Stockholms lokaltrafik.

Med det nya lagförslaget skall polisen ansöka om tillstånd hos datainspektionen istället för hos länsstyrelsen. Även kamerasystem kommer att uppdateras, för att bli effektivare och smartare. Det nya systemet ska bland annat känna igen ansikten och larma vid te.x. skottlossning.

 

 

Publicerades 2018-05-02