Polismyndigheten skall utrusta nya polisbilar med helt ny teknik. Redskap som skall användas i brottsbekämpande syfte.

Efter att en konsekvensbedömning har utförts har en ansökan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY skickats in för att bli godkänd.

Polisbilarnas nya teknik gäller främst bättre kamerafunktioner i syfte att kraftfullt utöka arbetsredskapen för att inte enbart utreda trafikbrott. Utan även kunna bekämpa och utreda allvarlig organiserad brottslighet som t.ex. angrepp mot poliserna själva. -Meddelar utvecklingschefen vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning, Noa.

Polisbilar idag har redan en framåtriktad kamera för trafikövervakning. Den ny sortens polisbilar skall utrustas med helt nyutvecklad teknik. Bilarna skall utrustas med radarsensorer för hastighetsmätning, fem kameror riktade utåt med 360 graders upptagningsområde, kamera med ljudupptagningsförmåga inuti bilen för att hålla förhör och säkra bättre bevisning på plats.

Polisbilarna skall fortsatt som idag också vara utrustade med ANPR-tekniken för att automatiskt avläsa registreringsskyltar på förbipasserande fordon.

En konsekvensbedömning skall utföras för att avgöra hur användningen av kameror, radar och ljudupptagning skall tolkas och regleras i flera olika lagar som skyddar den enskildes integritet. Exempel på sådana åtgärder är att inspelat material raderas löpande och att 360-graderskameran enbart får slås på i aktivt inspelningsläge i vissa situationer.

IMY har sex veckor på sig att återkomma till Polismyndigheten och kan därefter förlänga svarstiden ytterligare fyra veckor.

 

 

Publicerad 2021-10-10