Polisen förändrar polisutbildningens kravprofil

Det har under de senaste åren gjorts ett flertal förändringar av kraven som skall uppfyllas för sökande som vill bli antagna till polisutbildningen. Under 2020 infördes en helt ny antagningsprocess till polisen. Vilket medförde att det går att söka polisutbildningen under hela året.

Nu förändras kravprofilen ytterligare för att som polisen själva säger, -modernisera polisutbildningen.

Antagningskravet för godkänt betyg i historia har nu tagits bort. Från och med 17 januari 2022 behöver sökande inte längre betyg i historia. Detta med hänvisning till att ämnet historia mer sällan ingår i flertalet gymnasiutbildningar och yrkesutbildningar.

 

Källa: Polismyndigheten

 

Publicerad: 2022-02-01