Eddie Svensson 31, boende i Högsbo mördades troligtvis mellan 7-8 mars 2018. Eddie hittades död under fredagskvällen den 9 mars i den lägenhet han var boende i. Arbetsgivaren hade noterat honom som frånvarande i två dagar. Initialt fann polisen tidigt att offret inte dött av naturliga orsaker. Analyser av den inledande brottsplatsundersökningen gav snabbt ett samstämmigt tillvägagångssätt från en tidigare brottsutredning i samma område.

Trots att det gått över två månader sedan Eddie hittades död finns det inga spår efter en misstänkt gärningsman. Utredarna arbetar förutsättningslöst för att inte missa viktiga spår. I bristen på spår och med tanke på den samstämmiga bilden av ett tidigare brottsfall har gärningsmannaprofilgruppen kopplats in. En inledande analys av en gärningsman kan ta upp till fyra veckor och utredarna förväntas få uppgifter om en eventuell gärningsmannaprofil i slutet av maj 2018.

Det har strömmat in förslag på misstänkta personer, och vissa av dem har undersökts. Det rör sig om tips på namngivna individer och vissa av dessa har ännu inte avfärdats från utredningen. Gärningsmannaprofilgruppen fungerar ofta som en katalysator för att hoppa igång en utredning som saknar en tydlig gärningsman.

Många kritiserar gruppen för att sakna vetenskaplig förankring. Det stämmer i viss utsago. Gruppens slutsatser är helt beräknade utefter sannolikhetsbedömningar och slutsatserna är därav inga absoluta sanningar.

 

 

Publicerad 2018-05-09