De flesta illegala vapen som anträffas i Sverige är vapen som smugglats in från utlandet. Internationella insatser utförs nu genom gränsöverskridande samarbeten. Polisen och tullverket kontrollerar tusentals fordon som körs via gränsen till Sverige. Det är ett pågående arbete under hösten 2021.

Internationella insatser och kontroller vid gränsen är viktiga för att stoppa vapnen från att komma in i Sverige. I september utförde Polisen och Tullverket utökade gränskontroller. Särskilt mot illegala skjutvapen, sprängmedel och narkotika. Polisen kontrollerade omkring 1 600 fordon och över 1 800 personer vid gränsstationer runt om i Sverige. Insatsen görs i samverkan med Europol där totalt 27 länder finns med.

Kontrollerna resulterade i fyra fall av misstänkt människohandel och närmare 40 personer avvisades vid den Svenska gränsen. Gränskontrollerna medförde också att polisen beslagtog närmare 60 vapen, knivar och andra farliga föremål, varav 31 handeldvapen och nio jaktvapen.

Men arbetet visar också att kontrollerna inne i landet också är viktiga för att hitta illegala vapen säger (Noa:s) operativa ledare som leder insatsen.

 

 

Publicerades: 2021-10-05