Hur många poliser som är i yttre tjänst vid en given tidpunkt, -är hemlig

Antalet poliser som verkligen är i tjänst på våra gator och torg under en och samma tidpunkt nationellt kan allmänheten inte få reda på. Enligt NOA (Nationella Operativa Avdelningen) faller uppgifterna under sekretess. Att ta reda på antal anställda nationellt inom den yttre verksamheten går bra. Men vill någon i allmänheten eller media ta reda på hur många poliser/patruller som verkligen är i tjänst samtidigt inom myndigheten, då blir det stopp.

När NOA utförde upphandling av elchockvapen behövde myndigheten själva fastställa antalet poliser som verkligen fanns ute i tjänst samtidigt. För utomstående kan uppgifterna vara mycket intressanta för både statistiska jämförelser men även andra mätningar. Enligt polismyndigheten arbetar idag ungefär 7000 poliser i den yttre verksamheten. När faktorer som treskift, bemanning dygnet runt och att poliser arbetar veckoslut samt helgdagar. Då blir den totala mängden poliser som är i tjänst samtidigt ”betydligt lägre”. -Som polismyndighetens egen budget uttrycker det.

Man måste också räkna bort poliser som är utlånade till annan verksamhet, på utbildning, tjänstlediga och sjukskrivna. Alla dessa räknas in i de ca. 7000 poliser som är anställda inom brottsförebyggande- och ingripande verksamheten i yttre tjänst. Polismyndigheten har dock räknat ut detta för att kunna förse myndigheten med rätt antal elchockvapen.

Polisförbundet som efterfrågade de eventuella allmänna handlingarna blev tvungen att gå till domstol för att försöka få ut uppgifterna. Men uppgifterna är sekretessbelagda med hänvisningen till 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Vem tolkar lagstiftningen

Hur Polismyndigheten förhåller sig till sekretesslagstiftningen och rutinerna kring detta handlar mer om hur myndigheten själva tolkar lagstiftningen. Detta tenderar att variera beroende på vem som tar beslutet inom myndigheten.

Riksdagsledamot om beslutet

När riksdagsledamot och rättspolitiska talespersonen Johan Forsell för Moderaterna tillfrågades av Polisförbundet om sekretessen svarade han, -Det blir lite märkligt att inte kunna tillhandahålla den informationen.

Nationellt sett har han svårt att se varför det skulle finnas skäl till sekretess. Däremot ser han att uppgifter om ett särskilt lokalpolisområde inte skall lämnas ut.

När Polisförbundet ställer frågan om det finns anledning att ändra sekretessregeln svarar han, -Frågan är väl om det är lagstiftningen eller rutinerna här som är frågan.

Elchockvapen introduceras 2022

Med början nästa år, 2022 introducerar polismyndigheten det nya elchockvapnet. Till skillnad från det ordinarie tjänstevapnet är elchockvapnet inte personligt utan skall finnas att hämta ut på stationen inför varje arbetspass. Det skall finnas ett elchockvapen per patrull.

 

 

Källa: Polisförbundet

 

Publicerad: 2021-12-30