Enligt en mätning utförd av ”Förtroendebarometern” ökar förtroendet för den svenska polisen.

Mätningen utfördes i början av 2022 och visar att förtroendet har ökat från föregående år 2021. Mätningen publicerades 23 mars och visar att 76% av allmänheten i Sverige skall ha högt förtroende för polismyndigheten. I mätningen som utfördes 2021 var förtroendet hos allmänheten 73% enligt Förtroendebarometerns mätningar.

Om dessa mätningar stämmer har den svenska polisen haft en brant uppåtgående trend i flera år. För bara 5 år sedan var förtroendet så lågt som 54%.

I mätningarna finns alltid rum för felmarginaler och missvisningar. Denna mätning utfördes av ”Kantar Public” mellan 21 februari och 2 mars 2022. Den omfattar 1.201 st webbintervjuer med personer som är 16 år och äldre.

 

Källa: Förtroendebarometern

 

Publicerad 2022-03-24