Utredare och tekniker skall på sikt kunna undersöka saliv direkt på brottsplatsen för att avgöra vilket kön den misstänkte har. Testet kommer initialt att vara fokuserat på salivprover. Men inom en snar framtid kommer testet även fungera på andra kroppsvätskor som lämnats vid en brottsplats. Tekniken kallas för ramanspektroskopi och är framtagen och studerad av Albany University i USA tillsammans med den amerikanska polismyndigheten Federal Bureau of Investigation (FBI).

Metoden möjliggör att testprover kan utföras på brottsplatsen utan att vätskan kontamineras eller förstörs för vidare laboratorietester. Tekniken har i främsta hand utvecklats för att snabba på processen av viss DNA-profilering. Men även vara till hjälp åt utredarna vid de tillfällen då DNA-referensprofil saknas och inte ger träff i befintliga DNA register. Att utredarna snabbt får en profilering av en potentiell gärningsman/kvinna är oerhört betydelsefullt i inledningsfasen av en brottsutredning.

Med dagens teknik måste alla prover sändas in till laboratorium för avancerade tester vilket är tidskrävande och utredarna får vänta på svar. Redan nu har arbetet påbörjats för en vidareutveckling av detta snabbtest som idag är för saliv. Fokus ligger nu på att andra fenotypiska egenskaper skall kunna tas fram via blod. Testet är fokuserat på att kunna särskilja och observera egenskaperna hos organismer i särskilda biomarkörer som påvisar en individs etnicitet och ålder. Testet skall också kunna ge svar hur länge blodet varit exponerat för de yttre elementen. Med andra ord ge svar på hur länge sedan blodet hamnade på brottsplatsen.

 

 

 

Publicerad 2018-07-13