Det publiceras sällan stora artiklar och nyheter om det. Men trenden att stjäla katalysatorer från personbilar ökar lavinartat i Sverige.

Under sena delen av 1990-talet och några år in på början av 2000-talet var detta ett brott som gick i trend. Men när tillverkarna av katalysatorer började minska mängden ädelmetaller i dem upphörde stölderna. Nu börjar stölderna åter igen ta fart. Trenden att stjäla katalysatorer från framförallt personbilar har sedan 2018 varit ett stort problem i många amerikanska delstater.

Brottstrenden har nu taget sig till Europa och även blossat upp här i Sverige.

Under 2021 ökade stölderna lavinartat och mycket tyder på att trenden håller i sig även 2022.

Äldre bilar är attraktiva att stjäla från då gamla katalysatorer innehåller betydligt högre mängd ädelmetaller än nyare katalysatorer. Enbart katalysatorn kan då vara mer värd än själva fordonet. Tillgreppen varierar från rena stölder till att bilar köps för en billig penning och därefter dumpas. I de senare fallet blir då säljaren kvar med problemet av ett obrukbart fordon samt bortforsling/bärgnings kostnader.

Det är därför viktigt att säljare av personbilar säkerställer att ägarbytet till bilen som säljs registreras.

Ädelmetaller

Katalysatorn som sitter monterad på avgassystemet renar avgaserna. I katalysatorn finns ädelmetaller som rodium, palladium och platina. Priset på dessa ädelmetaller har de senaste åren skjutit i höjden. Detta medför att katalysatorer har blivit ett attraktivt stöldobjekt för att sedan säljas på svarta marknaden.

Även nyare personbilar drabbas av stöldligorna där stölderna ofta sker nattetid. Polisen råder bilägare att parkera bilen/bilarna i garage eller på en väl upplyst plats nattetid. Det går också att montera ett så kallat lutningslarm. Det är ett larm som aktiveras när bilen lutar, som när den t.ex. lyfts med hjälp av en domkraft.

Ett annat sätt att skydda sig från katalysatorstöld är att montera ett ”CatLoc” över katalysatorn. Detta försvårar för personen som försöker skruva eller kapa av katalysatorn under bilen. Det tar betydligt längre tid att stjäla katalysatorn och medför ofta att de lämnar bilen ifred i stället när de ser att det sitter ett skydd där.

 

Källa: Polisen

 

Publicerad 2022-02-22