Under torsdagen 16 februari kommer Hans Majestät Konungen och Drottning Silvia till Jönköping. I samband med besöket kommer polisen utföra kamerabevakning från luften över stora delar av staden.

Hela stadskärnan av Jönköping kommer videoövervakas med hjälp av UAS (drönare) från luften. Det råder flygförbud enligt ett beslut som endast tillåter att polismyndigheten har tillstånd att flyga. Bevakningen kommer pågå från kl. 07-tiden fram till kl. 18.

Bevakningen utförs i förebyggande syfte att skapa trygghet som ett komplement till den övriga polisiära kommenderingen. Polismyndigheten har rätt att använda kamerabevakning med drönare på platser där allmänheten har tillträde. När bedömningen görs att använda kameraövervakning tas det särskild hänsyn till att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

 

 

Källa: Polisen

 

 

Publicerad 2023-02-16