Bekräftar att drönare observerats

Det har vid flera tillfällen siktats drönare som flyger kring två av våra kärnkraftverk i Sverige den senaste veckan. Nationella avdelningen NOA samordnar händelserna tillsammans med regional polis. Säkerhetspolisen har därefter taget över utredningen och i stället startat en särskild händelse för att kunna leda och utreda händelserna tillsammans med flera andra myndigheter.

Polisen kan bekräfta att drönare har observerats vid Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftverk. Enligt uppgifter finns det även observationer vid kärnkraftverket vid Ringhals. Men dessa observationer har inte kunnat gå att bekräfta. Enligt åklagare vid riksenheten kan brottet rubriceras till ”misstanke om grov obehörig befattning med hemlig uppgift”.

Säkerhetspolisen arbetar nu tillsammans med övriga myndigheter för att samla in underrättelseinformation. På grund av det säkerhetspolitiska läget kring Europa och Östersjön har säkerhetshoten mot Sverige förändrats. I nuläget gör dock polisen ingen annan bedömning än försvarsmakten när det gäller militära hot.

Källa: Polismyndigheten

 

Publicerad: 2022-01-18