Det har hittills endast gått att ta fram mänskligt DNA ur naturmaterial när man topsat sten, löv, gräs och grenar. Tekniken har inte funnits för att få fram DNA ur jord, sand eller grus. Men sedan en tid tillbaka har en ny analysmetod utvecklats för att få fram DNA ur sperma, blod och saliv ur jord.

På brottsplatser inomhus används ljuskällor som skapar fluorescens för att upptäcka te.x. sperma, men detta fungerar inte i naturen. Den nya metoden gör det möjligt att utvinna DNA från mindre än en enda droppe blod, sperma och saliv i naturmaterial som jord. Metoden används främst vid allvarliga brott såsom grova våldsbrott utomhus där topsning inte gett något resultat.

 

 

Publicerad 2018-05-03