Förbudet för bilförare att använda mobiltelefonen bakom ratten har trätt i kraft. Men regeln gäller inte för blåljuspersonal – poliser, ambulansförare och yrkesgrupper som är i samhällstjänst.

Undantag från lagen gäller förare i tjänsteutövning, viss personal vid säkerhetspolisen och vägtransportledare. Även yrkesgruppen läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tulltjänstemän, tjänstemän vid kustbevakningen och personal i Kriminalvården omfattas av undantaget i lagen. För att omfattas av undantaget får telefonen endast användas i brådskande tjänsteutövning. Undantaget för blåljuspersonal och andra yrkesgrupper träder i kraft den 12 mars 2018.

 

 

Publicerad: 2018-03-06