Arbetat aktivt för att förändra området

Polisen har under en lång tid arbetat tillsammans med Österåkers kommun mot den grova kriminaliteten i och kring Åkersberga centrum. -Vi är glada över den förändring som skett över tid och fortsätter arbeta med hög närvaro i området, säger kommunpolisen i Österåker.

Det var 2018 som Åkersberga centrum fick stämpeln som ett utsatt område. Sedan dess har polisen ökat sin närvaro i de centrala delarna genom synlighet, återkommande medborgardialoger och genom att plocka bort nyckelpersoner i den öppna drogförsäljningen i området.

Polisen kommer fortsätta sitt nära samarbete med Österåkers kommun för en hög synlighet i centrum och kommer fortsatt arbeta mot den öppna narkotikaförsäljningen. Inte enbart vid de centrala platserna utan även i de övriga delarna av kommunen.

 

Källa: Polismyndigheten

 

Publicerad: 2022-01-24