Något som inte fungerar?
Vänligen kontakta webbplatsadministratören.

Välkommen till Cold Cases.SE
Webbplatsen Cold Cases är under konstant uppbyggnad med nya gamla olösta mordutredningar varvat med korta nyhetsnotiser. Vill även passa på att tacka dig som läsare för att du tar dig tiden att ta del av innehållet. 
Att sammanställa en artikel innan publicering kan ta upp till flera månader beroende av artikelns storlek och mängd information som skall gallras.

Är Cold Cases ett företag?
Nej. Cold Cases drivs i privat regi och är helt reklamfri. Webbplatsen är ett privat projekt och är inte kopplat till någon myndighet, organisation eller något företag. 

Vad är Cold Cases?
Webbplats med fokus på att skildra utvalda svenska olösta kriminalfall som polisväsendet inte har löst. Fallen är utvalda och publicerade för att förmedla en samlad bild av vad som hänt. Cold Cases har för avsikt att fortlöpande skildra olösta mordfall.  I huvudsak ligger fokus på att ta upp mordfall som begåtts efter 1 juli 1985. I anslutning till webbplatsens tema, som är olösta mordfall, publiceras tidvis också utvalda nyhetsnotiser, artiklar och annan information som har koppling till rättsväsendet. ColdCases.Se är främst ett forum för kriminaltexter i syfte att underhålla och informera dig som besökare om svenska och nordiska kriminalfall.

Varför är året 1985 viktigt? 
Året i sig är inte viktigt. Årtalet (1985) har dock fått en stor innebörd pga. ett lagförslag som drevs igenom för att avskaffa preskriptionstiden från och med halvårsskiftet 2010 – och retroaktivt tjugofem år bakåt (om livstids fängelse finns i straffskalan och om gärningsmannen var 21 år fyllda när brottet begicks).

Skriver Cold Cases om olösta mordfall tidigare än 1985?
Ja. Cold Cases värnar även för läsarintresset om gamla historiskt ouppklarade mordfall. Fall av historisk karaktär kommer löpande att publiceras över tid. Följ Cold Cases på sociala medier för att inte missa något – Facebook.

Var hämtar Cold Cases sin fakta?
Cold Cases skriver och publicerar enbart uppgifter och fakta som redan finns tillgänglig för allmänheten eller media. Det ligger i sakens natur att ingen sekretessbelagd information publiceras då Kalla Fall ( Cold Cases) är pågående brottsutredningar. Information inhämtas från redan offentliggjord information från polismyndigheten, publicerad fakta, egna förfrågningar och intervjuer med utredare från polisen. I äldre mordfall hämtas fakta direkt från polisens FUP om inte förundersökningssekretess förekommer i delar av ärendet. Egna förfrågningar och intervjuer med gamla utredare som varit involverade i de historiska mordfallen kan förekomma.

Innehåll och användning av textmaterial
Även om strävan alltid finns att innehållet skall vara korrekt kan det alltid smyga in faktafel. Utredningar kan också vara pågående där nya detaljer kan finnas tillgänglig eller ändrats från tillfället för publicering. Offentliga uppgifter i en utredning kan ha utretts av polisen och med detta blivit avförda eller ändrade. Nya uppgifter i en utredning kan också ha gjorts offentliga av polisen och inte blivit publicerade på ColdCases ännu.

Alla texter på ColdCases innehåller ”IM” för textidentifiering vid eventuell kopiering och inlämnande, te.x. till gymnasie eller högskole- och universitetsarbeten.

 

 

Vill du komma i kontakt med Cold Cases kan du göra det via kontaktsidan.

Teknik och webbplatsfrågor gällande funktionalitet, vänligen kontakta webbplatsadministratören.