Polismyndigheten i Borås utreder misstänkt kroppsdel som hittats i skogen.

En mordutredning har startats för att utreda om ett brott kan ligga bakom fyndet. Undersökningar skall också fastställa om fyndet kommer från en människa. Platsen är avspärrad i väntan på vidare tekniska undersökningar och avsökning med hund under söndagen 10 oktober.

Polisen larmades under lördagen 9 oktober vid klockan 11 av en privatperson som gjort fynd i skogen. Den misstänkta kroppsdelen skall finnas i Viared vid Pickesjön.

Publicerades: 2021-10-09