Överblick från luften

Polismyndigheten fastställde 2017 att UAS (Unmanned Ariel System), eller drönare som de kallas i folkmun, skall användas som en resurs i arbetet. Främst för att dokumentera brotts- eller olycksplatser men även bevakningar av stora offentliga tillställningar. Försvunna personer är även ett användningsområde där polisen kan använda UAS.

Poliser som är operatörer av UAS är tvungna att genomgå särskild utbildning. Polismyndigheten har generellt tillstånd att flyga överallt förutsatt att operatören alltid kan se den visuellt. Krävs det flygning utan ögonkontakt stänger polismyndigheten luftrummet där flygning skall utföras.

Sker flygning med UAS i ett kontrollområde där flygplan finns krävs godkännande från flygledartornet. Flyger polisens UAS i ett naturreservat eller vid ett så kallat skyddsobjekt krävs det också tillstånd som måste införskaffas. Vakthavande befäl tar beslut om det behöver användas en UAS i de olika ärendena. Lokalpolisområdeschef kan också ta beslutet. Det måste också göras invägningar med tanke på kamerabevakningslagen med den personliga integriteten.

Polismyndigheten har i dagsläget tre olika sorter av UAS aktiva i drift. Kostnaden för dessa varierar från 15.000 kronor och upp. Militära UAS som används inom det svenska försvaret används inte ännu inom polismyndigheten. Kostnaden för militära UAS uppgår till flera miljoner kronor.

Nackdelen med små UAS är batterikapaciteten. Samtidigt som tekniken förbättras varje år är det batterikapaciteten som är ogynnsam. Särskilt om flygning sker i kallt klimat med minusgrader. Under de varmare årstiderna kan flygtiden vara mellan 30-45 minuter. Blir det riktigt kallt halveras den tiden.

Polismyndigheten använder sig av mobila laddstationer för att snabbt kunna ladda batterier under en insats. Att ta några bilder från luften vid en brottsplats brukar inte ta längre tid än 3-5 minuter. Bara för några år sedan när myndigheten arbetade utan att flyga med UAS använde polisen helikoptrar för att få bilder från luften. Helikoptrarna kan oftast vara på plats relativt snabbt om det behövs, men till en betydligt högre kostnad.

UAS har medfört att krångliga och tidskrävande arbeten har blivit väldigt lätta och okomplicerade men framförallt kostnadseffektiva.

Den största fördelen med UAS är just att den är obemannade och kan då användas för riskfyllda operationer. Polisen använder UAS för att både övervaka och spana i t.ex. utsatta områden men också vid tillslag. Vid en sådan operation används främst UAS som kan flyga väldigt högt och samtidigt producera extremt bra videomaterial. UAS för just detta ändamålet kan t.ex. avläsa en registreringsskylt på en bil från 500 meters höjd.

Dessa UAS projekt är bland annat finansierade via den inre säkerhetsfonden och NOA där ett antal UAS har inköpts i direkt syfte att användas i regioner med utsatta områden.

En annan sort av UAS används för att övervaka fotbollsmatcher och demonstrationer. Det har också blivit väldigt vanligt att polisen bevakar statsbesök av ministrar genom att kontrollera färdvägar. UAS kan användas före en operation för att kartlägga ett område innan ett tillslag. Men även för att kontrollera misstänkta föremål innan polisens bombskydd åker dit. Efter en operation har polisen ett väldigt bra och rättssäkert bevismaterial som kan användas om det går vidare till t.ex. åtal.

Polisens övningsområde i bland annat Sörentorp i Stockholm utbildas blivande operatörer för att testflyga UAS. Blivande operatörer kommer från många olika regioner och verksamheter. Det kan vara områdespolis, verksamhetsskydd och t.ex. sjöpolisen som behöver använda UAS i sitt arbete. Under sex dagar utbildas polispersonal både i teori och praktik. Det finns flera hundra operatörer från olika verksamheter i Sverige som flyger UAS. Myndighetens luftburna verktyg har på senare år ökat drastiskt på väldigt kort tid.

Stora resultat görs till mycket små kostnader.

 

 

Publicerades: 2021-10-03