NFC (Nationellt forensiskt center) expanderar till åtta nya orter i Sverige. Idag finns NFC på fyra platser i landet. Polismyndigheten gör nu en stor satsning på forensiken. Syftet är att höja nivån och förbättra utredningsverksamheten. Idag finns NFC´s huvudkontor i Linköping med ytterligare laboratorier i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Rekryteringen inför expanderingen har varit i gång sedan en tid tillbaka för att utöka bemanningen av resurser. Den ökade bemanningen avser också redan befintliga orter för att även där förbättra utredningsverksamheten. De nya orterna för NFC´s expandering är Borås, Örebro, Växjö, Halmstad, Kristianstad, Sundsvall, Umeå och Uppsala. Samtidigt som NFC expanderar förblir den laborativa verksamheten samlad till färre orter.

Målet med expanderingen är att renodla verksamheten för att ge mer tid på brottsplatsen. Samtidigt införs en ny definition inom NFC, ”forensisk station”, med lokaler särskilt skräddarsydda för hantering av teknikers spår och gods.

Kriminaltekniken har en betydande roll i att lösa brott. Redan på polisprogrammet får studenterna lära sig kriminalteknik och hur en brottsplats skall undersökas, bevaras och dokumenteras. En viktig del i det studenterna lär sig är att bevara och hantera bevis för att NFC där efter skall kunna ta över och fortsätta det forensiska arbetet. Poliser på fältet är de som anländer först på plats efter att ett brott har begåtts. Då är det viktigt att studenterna som kommer ut för att arbeta på fältet har högre kriminaltekniska färdigheter för att inte gå miste om viktiga bevis.

Fotodokumentation är vanligt förekommande av första patrull på plats för att i ett tidigt skede dokumentera brottsplatsen. Rutiner och avrapportering skiljer sig åt beroende på vilket brott som inträffat. Allt som patrullen dokumenterar måste skissas upp och fotograferas i en förutbestämd ordning. Allt måste utföras korrekt för att kunna användas i en eventuell rättegång.

En trend som enligt NFC ökar i Sverige är analyser av skjutvapen. Det är främst enhandsvapen som ökar. Skjutvapen som av någon anledning kommer i kontakt med polismyndigheten och som misstänks ha använts i brottsligt syfte analyseras. Det är viktigt att kunna sätta vapnet i samband med ett aktuellt brott. Vapen som analyseras provskjuts, både för att kontrollera funktion och få fram kulor och hylsor. På hylsor och kulor uppstår spårbärande ytor som är viktiga att analysera.

I takt med att NFC växer sjunker också handläggningstider och ledtider inom flera olika undersökningsområden. Att ha bredd på kompetenser har blivit allt tydligare inom den forensiska processen i polisverksamheten.

 

 

Publicerades: 2020-04-29