Allt fler nyanställda inom Polismyndigheten gör dataintrång i de polisiära systemen

A vdelningen för SU, (Särskilda Utredningar) har sammansatt en rapport för hur dataintrång har ökat markant bland unga och nyanställda poliser. Polismyndighetens egna utbildning av informationssäkerhet för polisstudenter håller inte längre måttet. Utbildningen är bristfällig och släpar långt efter när det gäller tekniken och hur densamma skall och inte skall användas.

Avdelningen för (Särskilda Utredningar) får ofta utreda ärenden där en polisanställd misstänkts för olovligt dataintrång i Polismyndighetens olika datasystem. Ofta sker dataintrånget utan illvilligt uppsåt och mestadels av ren okunskap bland de anställda. Alla olovliga slagningar i de polisiära systemen är graverande regelbrott.

Myndighetens utbildning i ”Informationssäkerhet” behöver struktureras och skruvas åt ordentligt för att få bort de otydliga gränser som yngre poliser upplever. Den absolut vanligaste missuppfattningen bland polisanställda är att det bara är ”Sekretessbelagd” information som de inte får gå in och slå på. Detta är felaktigt och strider mot de regelverk som finns gällande användningen av de Polisiära system.

En slagning för att se när farmors bil skall besiktigas är ett olovligt dataintrång.

Att t.ex. göra en slagning i brottsregistret på sin bästa väninnas nya pojkvän är ett olovligt dataintrång. Likaså för att bara se när farmors bil skall besiktigas eller när hennes pass går ut. En polisanställd har inte lov att ens kontrollera sin egen bil i Polisens datasystem.

Det råder också missuppfattningar bland många av Polisens anställda att de har rätt att slå i polisens datasystem för att det ingår i deras serviceskyldighet som polismyndigheten har gentemot allmänheten. Syftet med SU´s rapport angående dataintrång är att utbildningen om informationssäkerhet för polisstudenter skall bli bättre och tydligare.

Avdelningen för Särskilda Utredningar som utreder olovliga slagningar i systemen ser att det skett en stor förändring i polisanställdas vanor och det har utvecklats till en mer slentrianmässig inställning till att söka information i de polisiära systemen. Anledningen till förändringen tros vara internet. I närmare tre decennier har människor lärt sig att leta och söka i en stor mängd olika sökmotorer på nätet. När de yngre generationerna nu kommer in i Polismyndigheten tar de med sig detta synsätt in i myndigheten.

Många av Polisens datasystem är idag kopplade till polisanställdas tjänstetelefoner i form av appar som kommunicerar med datasystemen. Tillgängligheten och enkelheten att använda systemen bidrar också till att fler olovliga slagningar sker.

Det sker också medvetna dataintrång

Det finns fall där polisanställda medvetet gjort dataintrång och gjort slagningar i flera olika polisiära datasystem och register. Syftet med dataintrången har då varit att föra informationen vidare till annan part. Dessa fall är inte enbart straffbara som dataintrång utan detta bryter också mot lagen om tystnadsplikt som en polisanställd har. I värsta fall kan en polisanställd bli av med arbetet som polis till följd av dataintrång.

Alla polisanställdas rörelsemönster och användning av de polisiära systemen loggas, övervakas och granskas vid behov. 

 

Källor: Avdelningen för SU

Publicerad: 2021-12-19